سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان
هر که به مردم خوش گمان گردد، دوستی آنان رابه دست می آورد . [امام علی علیه السلام]
شنبه 87 آبان 11 , ساعت 8:55 عصر

مدیر موفق کسی است که:

مسئولیت پذیری در برابر کار ها ، فعالیتها و شکستها

تمایل براى بهبود انجام کارها و به کار گیری ابتکار عم

قلمداد کردن کارها به عنوان سرگرمی لذت بخش نه به عنوان بارى بر دوش

برخورداری از توانایى کافى در زمان بندى مناسب براى انجام فعالیتها

توانایى انجام کارها در فشرده ترین زمان ممکن

درک و پذیرش منطقی شرایط و پشتکار فراوان برای انجام فعالیتها

اعتماد وافر نسبت به سایر افراد و مردم

انجام فعالیت به منظور دستیابى و تحقق موفقیت

فراگرفتن ابزارها و روشهاى تقویت حافظه

برخورداری از نیروی جسمانی و سلامت بدنی

داشتن دیدگاههای روشن و آشکار واندیشه ی نافذ و بینشی فراگیر

داشتن آرزوهایی هدفمند و قابل دستیابی و به عبارتی نزدیک به حقایق

انعطاف پذیری در عین استواری و پایداری در رسیدن به اهداف

میانه روی وپرهیزاز افراط و تفریط

برخورداری از شخصیت پایدار و غیر متزلزل

بردباری و صبر در حل مشکلات

خویشتن داری در جایگاهها و موقعیتهای سخت و برانگیزاننده

آرامش در برابر بحران

واقع بینی در برخورد با مسائل

رعایت اصول و موازینی ( ارزش ) چون نظم ، ترتیب و احترام به زمان بندیها

احترام به مقررات و آئیین نامه های سازمانی

یکسان نگری به حال و آینده (چرا که نبایستی این دو را فدای یکدیگر کرد)

قاطع بودن در تصمیم گیری و درگیر شک و تردید نگشتن

پایبندی به تصمیماتی که با اندیشه و مشاوره اتخاذ گردیده اندروحیه هم کارى وهم بستگی در سیستم مدیریت

داشتن روحیه انتقاد پذیر

سیستم مدیریتی هدف گراو واقع گرا.

گوش فرا دادن به صحبت ها و نظرات دیگران و احترام به آنها

داشته باشد
لیست کل یادداشت های این وبلاگ

خوشا شیراز و وضع بی مثالش..
یادداشت روز
یادداشت روز
تبریک
هزینه عشق
روزنوشت
در خانه ما حرف اول را نمره می زند!!!!!!
کربلای غزه
یک روز شاد
روزنوشت
از جنس دل گویه!!!!!!!!!!!!!!!
یاور رهبر امد
استقبال
شعری از امام رضا علیه السلام
حجاب
[همه عناوین(31)][عناوین آرشیوشده]